FERMOS
Rybárska 13
979 01 Čerenčany
Slovakia
 
Tel.: 00421/47/5811 111
Fax.: 00421/47/5811 110
E-mail: fermos@fermos.sk
Web: www.fermos.sk